FAMILIE

Familier inviteres her til at deltage i UPRIGHT-projektet og i det tilhørende program til at øge robusthed.

På denne side findes materialer til programmet. Desuden er det muligt at se kommende UPRIGHT familiebegivenheder.

UDFORSK INDHOLDET I UPRIGHT

UPRIGHT programmet er baseret på fire kerne-kompetencer; coping, mestring, social emotionelle kompetencer og mindfulness. Der findes en kort beskrivelse af alle komponenter. Mindfulness er en del af hver session, og er integreret som en tværgårnde komponent: Det er en del af de øvrige komponenter og understøtter disse. For hver komponent er der en tilhørende kompetence, der beskrives i et teoretisk afsnit efterfulgt af en praktisk del, der består af en række øvelser og oplevelser for at lære kompetencen og for at kunne sætte denne viden i spil i hverdagen.

Hver kompentence er væsentlig for din trivsel og for trivslen i familien, og kan anvendes i mange af livets områder.

Alle materialer
–  Mappe .zip 

Mindfulness

Mindfulness audios
Ankeret
Kropsskanning
Loving kindness meditation
Lide og tanker
Ryst og ro
Shift gear

Social Emotionelle Kompetencer

Power points
Selvindsigt
Selvstyring
Social bevidsthed
Relationskompetencer
Ansvarlig beslutningstagning

Sprog